Remember me
Password recovery

People Onlin sex weba cam

Postoji više vrsta botova i neki od najpoznatijih su: Postoji još podosta vrsta botova (bacite pogled na ovaj link) i kao što vidite, uvek se radi o programu, obično okićenom veštačkom inteligencijom a nikad o jadnom ubogom čoveku, tako da je pojam bot koji se koristi u našem narodu, ni kriv ni dužan degradirao onog pravog bota, junaka prevare ili prikupljanja informacija za određenu kompaniju.